CRM در این موارد به سازمان شما کمک خواهند کرد:

 • در زمینه بازاریابی
  تکنیک‌های CRM به شما کمک می‌کنند که اطلاعات مشتریان بالقوه را به صورت منظم نگه دارید، تماس‌های‌تان را به موقع انجام دهید، برخورد مناسبی با مشتری داشته باشید و با طراحی سیستم‌هایی همچون باشگاه مشتریان، مزیت‌های رقباتی فراوانی را نسبت به رقبای‌تان ایجاد کنید.

 • در زمینه فروش
  CRM به شما کمک می‌کند که اطلاعات مربوط به محصولات‌تان را به بهترین شکل ممکن در اختیار مشتری قرار دهید، با ایجاد خدمات حین فروش بتوانید مزیت رقابتی ایجاد کنید، با توجه به تاریخچه خرید مشتریان، برای مشتریان مهم‌تان تسهیلات خاصی در نظر بگیرید و ...

 • در زمینه خدمات پس از فروش
  دستورالعمل‌های CRM باعث می شود یک سیستم خدمات پس از فروش منحصر به فرد داشته باشید، شرایط گارانتی محصولات تان را به درستی تعریف کنید، برای خدمات‌تان Service Level Agreement تعیین کنید و خود را ملزم بدانید که در مدت کوتاه و مشخصی به کمک مشتریان بشتابید.

 • در زمینه طراحی محصول
  فرایندهای CRM به شما کمک می‌کند تا مکانیزم‌هایی برای دریافت بازخوردهای مشتری داشته باشید. بخشی از این بازخوردها به شما کمک می‌کنند که ایرادات محصول را رفع کرده و یا طراحی آن را ارتقاء ببخشید.

 • در زمینه منابع انسانی
  اولین مشتری سازمان شما، کارکنان شما هستند. CRM کمک می‌کند روابط میان شما و کارکنان‌تان بهبود پیدا کند.